MSN Download

MSN 8.1 Download,MSN 7.5,MSN 8.5 Download,MSN Messenger 8.5 Free download

Navigation

    <#CACHE_INCLUDE_NAVBAR#>
« MSN names-Fun MSN8.1 download(Windows Live Messenger 8.1 Final) »

MSN names-Elite

partygurl: [ push that dick in or ull sleep in the bin! ] 
partygurl: [ if ur afraid of sex, drink till ur drunk ] 
pinkbabydoll: [ .:.*The Girls Are Talkin!*.:. ] 
pinkbabydoll: [ ··¤(¯`×(`¤(k)hUnNy(k)¤´)×´¯)¤- ] 
g0ldc0astb0ii: [ ˙·٠•●[ × ]___[ You Name - www.computerproblems.tk ]___[ × ]●•٠·˙ ] 
nyzrox: [ nyzrox ] 
jamieeboyy: [ RuN AlReaDY RuN AlReaDY RuN AlReaDY 2 UR MOMY ] 
devill128: [ devill128 BOUNCETeRrEuR{APG}KAAL{SKTC} ] 
illusen: [ °*+.,.+*°[\ Hello ¿?/]°*+.,.+*° ] 
illusen: [ °~*[( Dá best)]*~° ] 
alpermansour: [ ˙·٠•● your nick ●•٠·˙ ] 
kamikazeegg: [ ohh b33r! th3 n3ct4r of godz ] 
Ч?®ø¥®T: [ ¸/ą¹Ħ٩ڃ٧ۖ۝۝۞۝۝(Your NickName)——Ỏ♂☻☻▪᠂ ] 
Ч?®ø¥®T: [ aðåÅÂÅåða,.-~*´¨¯¨`*·~-.¸-(¯`·._)(Your Msn Nick)(_.·`¯)-,.-~*´¨¯¨`*·~-.¸aðåÅÂÅåða ] 
Ч?®ø¥®T: [ +*¨^¨*+·´¯`·­»×º°”˜`”°º×(Your Nickname)׺°”˜`”°º×«·´¯`·+*¨^¨*+ ] 
Ч?®ø¥®T: [ ¸ø×÷'`T´'÷×ø¸«º~º»¸ø×÷'`T´'÷×ø¸](your nickname here)[¸ø×÷'`T´'÷×ø¸«º~º»¸ø×÷'`T´'÷×ø¸ ] 
gemz: [ cHiLdReN iN tHe DaRk CaUsE aCcIdeNtS, aCcIdEnTs InThE DaRk CaUsE ChIlDrEn! ] 
pittlord2692: [ Many that live deserve death, and some that die deserve life. ] 
REDD24: [ Every day the sun will shine and take this dream and make it mine ] 
pandamonium: [ <><~~~…:::…(ur name)…:::…~~~> ] 
pandamonium: [ (X) + (Y) = (L) (X) – (Y) = (U) ] 
pandamonium: [ (U)(L)(U)(ur name)(L)(U)(L) ] 
pandamonium: [ <~~>(ur name)<~~> ] 
pandamonium: [ _==_-(ur name)-_==_ ] 
32^NC_DaZeRoX: [ <-[]D-[]-[]V[]-[]D-> (Nick) <-[]D-[]-[]V[]-[]D-> ] 
The: [ (*) YouR juST a sHADow in tHE DarkNESs of MY GreATneSS (*) ] 
Chesterfield: [ ..,,;;''''--{_[Your_msn_name_here]_}--'''';;,,.. ] 
no1bitch: [ ~(L)Ü ©ªñ ßé M¥ HøTßø¥ & Ï ©ªñ ßé Ü® Hüññ¥, Ü ©ªñ ßé M¥ §é× Tø¥ & Ï'££ ßé Ü® Þ£ª¥ßø¥ ßüññ¥~(L) ] 
32^NC_Dazerox: [ []-=-()-=-(name)-=-()-=-[] ] 
WARMASTER: [ <=========)xxxo (YOUR NICK HERE) oxxx(========> ] 
ashleymilburn: [ Madam: welcome to the palindrome ] 
za_spy: [ -·=»‡«=·- (your nickname here) -·=»‡«=·- ] 
za_spy: [ `·.¸¸.·´´¯`··._.· (your nickname here) `·.¸¸.·´´¯`··._.· ] 
za_spy: [ (¯`•¸·´¯) (your nickname here) (¯`·¸•´¯) ] 
za_spy: [ ×÷·.·´¯`·)» (your name here) «(·´¯`·.·÷× ] 
za_spy: [ (¯`·._.·[ (your name here) ]·._.·´¯) ] 
maca_420: [ pull the drager finish the motha fuker.. ] 
happy12: [ >>>U Think Ur it BuT iF u PUt $h In front of th@t th£n th@ts w0T u r!<<< ] 
happy12: [ ~-~IF UR N@mE WaS LollY PoP I'D B£ LickinG U B@bY!~-~ ] 
happy12: [ >>WhaT LikeS BeinG RiddeN MorE HorseS or LadieZ?<< ] 
baby-gurl: [ If every first expereiance was perpect then u wouldnt have any experances to fall back on ] 
Ðé§t®øyé ..: [ °`»­­-¤ò×°`º«-[W]hat[D]o[Y]ou[E]xpect-»º´­°×ó¤-«´° ] 
Ðé§t®øyé ..: [ °`»­­-¤ò×°`º«-[Your Nickname]-»º´­°×ó¤-«´° ] 
lil_hell_devil4 ..: [ (\/)(yourname)(\/) ] 
bface: [ (a)...Ïm åÑ ÄñGëL HöNë§T!…tHë hØ®ñ§ åRë jü§+ ThË®ê 2 kËêþ må HåLö sT®åÏgHT...(6) ] 
bface: [ (K)(L)(K) dÖ Ï lóõK lÎkÉ á gRÖ©é®ÿ îTèm 2Ú ?¿?¿?¿? cõz Ï © Ü ©héçKíñG mÈ ÖüT (K)(L)(K) ] 
bface: [ If ¥oü hÅtë mE I (L) ¥Öü 2...It§ ñOt m¥ fåÜLt iM bEtTÄ tHäÑ ¥oÜ ] 
bface: [ iF bêÏñG sex© i§ ä c®Ïmë wÖÛLd öf bËèÑ pÜt oÑ tHë êLËCT®i© cHåή @ bÏRTh ] 
bface: [ «¤»(*) LïL cÜtïE w¡f Då ßIg år§E boO+¡E...NåüGh+¥ ßÿ ñåTürë.. §ëxY §ïñcë ßïrtH... Då 1 þërfEcT tHïñG oÑ dI§ ëårT ] 
bface: [ (*)...Ï wŧ ßø®ñ b®ïLLíåÑ+ ßûT ëDÜ©ÄTïõÑ ®üÏñëР/\/\ë...(*) ] 
bface: [ (*)...!!Äñÿthïñg ¥öü ©äñ Ðö ï ¢äñ dö ßëttë® ...ï ©ãñ Ðö äñÿthïñg ßëttê® thäñ ¥öü!!... (*) ] 
pandamonium: [ +*¨^¨*+ (your nickname here) +*¨^¨*+ ] 
pandamonium: [ ·÷±‡± (your nickname here) ±‡±÷ ] 
pandamonium: [ ¸.´)(`·[ (your nickname here) ]·´)(` .¸ ] 
pandamonium: [ —¤÷(`[¤* (your nickname here) *¤]´)÷¤— ] 
pandamonium: [ •°¤*(¯`°(F)( (your nickname here) )(F)°´¯)*¤°• ] 
pandamonium: [ °l||l° (your nickname here) °l||l° ] 
pandamonium: [ »-(¯`v´¯)-»(ur name)»-(¯`v´¯)-» ] 
pandamonium: [ °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸(ur name)°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ ] 
pandamonium: [ ·!¦[·(ur name)·]¦!· ] 
pandamonium: [ ·ï¡÷¡ï·(ur name)·ï¡÷¡ï· ] 
pandamonium: [ —(•·÷[(ur name)]÷·•)— ] 
pandamonium: [ ··¤(`×[¤(ur name)¤]×´)¤·· ] 
pandamonium: [ (¯`•¸·´¯)(ur name)(¯`·¸•´¯) ] 
pandamonium: [ ––––•(-•(ur name)•-)•–––– ] 
pandamonium: [ •°o.O(ur name)O.o°• ] 
pandamonium: [ -·=»‡«=·-(ur name)-·=»‡«=·- ] 
pandamonium: [ ..|..<(+_(ur name)_+>..|.. ] 
pandamonium: [ .|.<(+_+)>.|/.(ur name).|.<(+_+)>.|/. ] 
pandamonium: [ ~²ºº²~(ur name)~²ºº³~ ] 

Digg     Share on Facebook     del.icio.us     Furl  

Sponsored Links:

Post comment:

◎ Please leave your comment! Thank you◎

MSN avatar

Previous

Powered By msn download

Copyright http://www.kaixingu.net All Rights Reserved.